kinderdagopvang


linksstart.nl


Maak startpagina | Eigen Startpagina
Advertentie
Zelf pagina maken?
Paginanaam:

.linksstart.nl

Startpagina overzicht
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Startpaginas maak je hier
Nieuws
Blijf op de hoogte van al het nieuws.

Social Media
Via Social Media kan je informatie delen met anderen!

Kinderdagopvang
Kinderdagopvang Kinderopvang is een verzamelterm voor verschillende mogelijkheden om kinderen op te vangen, op het moment dat deze bijvoorbeeld niet naar school gaan en hun ouders niet thuis zijn.

Met kinderopvang worden in het spraakgebruik met name de formele vormen van opvang aangeduid, opvang waarvoor betaald moet worden.

De informele vormen (gratis opvang door opa/oma/buurvrouw) vallen er meestal buiten. Voorbeelden van kinderopvang zijn een gastouder, een kinderdagverblijf (of "crèche") of na- en buitenschoolse opvang.

Klik verder op een van de onderstaande links voor meer informatie over kinderdagopvang.

Kinderopvangtoeslag
In Nederland kunnen ouders een toeslag krijgen voor de kosten van kinderopvang.[1] Werkgevers betalen met ingang van 1 januari 2007 collectief mee aan de kinderopvang en de belastingdienst keert vanaf die datum ook het werkgeversdeel uit.

Deze bijdrage is inkomensafhankelijk en varieert van 96,5 % per kind van de totale kosten bij een laag inkomen, tot 33% van de totale kosten bij een inkomen vanaf 130.098 euro voor het eerste kind tot 90,7% voor het tweede en volgende kind.

Het Rijk hanteert een maximum uurprijs. Voor 2007 is de maximum uurprijs voor dagopvang en gastouderopvang van kinderen van nul tot vier jaar: € 5,86 en bij buitenschoolse opvang en gastouderopvang van kinderen van vier tot twaalf jaar: € 6,02.

Ouders moeten de kinderopvangtoeslag van de overheid aanvragen bij de belastingdienst, deze kinderopvangtoeslag wordt maandelijks vooraf door de Belastingdienst betaald aan de ouders of naar keuze aan het kindercentrum.

Indien een oppas (bijvoorbeeld een oma of opa) zich laat registreren bij een erkend bureau voor gastouders kan hiervoor een toeslag van de overheid verkregen worden. De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van de hoogte van het inkomen en het aantal uren dat opgepast wordt. Deze toeslag, die verkregen kan worden bij de belastingdienst, wordt in de volksmond ook wel oppassubsidie genoemd.

 
Kinderdagverblijf
Een kinderdagverblijf vangt kinderen op in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. De kinderen worden verdeeld over groepen van maximaal 16 kinderen, afhankelijk van de leeftijd.

De groepen kunnen horizontaal zijn (dat wil zeggen, een groep per leeftijdscategorie, vaak een groep voor 0 tot 1½ en een groep voor 1½ tot 4) of verticaal (kinderen van alle leeftijden in een groep).

Per groep zijn er minimaal twee groepsleidsters of -leiders. Er zijn ook kinderdagverblijven waar de grens tussen babygroep en peutergroep op 2 jaar ligt.

 
Kwaliteit van de kinderopvang
De kwaliteit van kinderopvang is geregeld in de Wet kinderopvang die per januari 2005 is ingegaan. In deze wet staan geen gedetailleerde eisen voor de kwaliteit meer. De werkgevers in de kinderopvang hebben samen met de belangenvereniging van ouders (Boink) normen voor de kwaliteit afgesproken in een convenant.

De minister heeft de kwaliteitseisen uit het convenant allemaal overgenomen in de beleidsregels kwaliteit, die als aanvulling op de Wet kinderopvang de kwaliteit regelen.

Voor de kwaliteit en de controle daar op is de lokale overheid verantwoordelijk. Hiertoe zijn de GGD's aangewezen, die moeten de controle op de kwaliteit van de kinderopvang uitvoeren.

Daarnaast is er een certificatie-traject, in het kader van de ISO-9000 normen, waaraan de kinderopvangorganisaties zich kunnen laten toetsen en certificeren.

 
©2009-2013 Copyright linksstart.nl
Disclaimer


Door Ron Zuidema i.s.m kinderdagopvang.linksstart.nl
Er staan 38 links op deze pagina.

Opmerkingen of Suggesties? Klik hier